IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

Izjava o varovanju zasebnosti

Spletno mesto Kolesarjismetarji.si se zavezuje, da bo ščitilo vašo zasebnost in razvijalo tehnologijo, ki vam omogoča zmogljivo in varno spletno izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta www.kolesarjismetarji.si soglašate z načini uporabe podatkov, ki so opisani v tej izjavi. Ta izjava o varovanju zasebnosti velja za spletno mesto www.kolesarjismetarji.si.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Na spletnem mestu Kolesarjismetarji.si po prijavi na dogodek preko kontaktnega obrazca shranimo vaše ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko.


Lastnik in zbiratelj/upravljalec podatkov spletnega mesta je:
 

MATEJ ŠPEHAR S.P., Cesta na Vrhovce 71, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba: Matej Špehar, matej@matejspehar.si

Kje se bodo shranjevali vaši osebni podatki in za koliko časa?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Zbiranje osebnih podatkov – Kontaktni obrazec

Ob prijavi na dogodek preko kontaktnega obrazca z vašim soglasjem shranimo vaše ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko. Ti podatki bodo uporabljeni izključno za namene organizacije dogodka.

Uporaba, način in namen obdelave osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Pravice uporabnika

Uporabnik spletnega mesta Kolesarjismetarji.si lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za njihovo omejitev, izbris, popravek ali prenos podatkov. Kakršnakoli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na spletnem mestu Kolesarjismetarji.si pa lahko naslovi tudi na naš elektronski naslov.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, R.Slovenija, https://www.ip-rs.si Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Kako zagotavljamo varnost podatkov

Vsi, na kakršen koli v tej izjavi navedeni način pridobljeni podatki so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Osebne podatke bomo strogo varovali ter naredili vse, da preprečimo njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Lasntik spletnega mesta ne odgovarja za pravilnost s strani uporabnikov vnešenih podatkov.  

Posredovanje podatkov pooblaščenim partnerjem

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Lastnik spletnega mesta Kolesarjismetarji.si osebne podatke lahko posreduje zaupanja vrednim poslovnim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki so lahko posredovani:   pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, preiskovalni organi ipd.).   Vsi poslovni partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z njimi skladno z evropsko zakonodajo.

Povezava z družbenimi omrežji

S klikom na ikono posameznega družbenega omrežja, ki se nahaja na spletni strani Kolesarjismetarji.si, lahko uporabnik preprosto dostopa do družbenih omrežij dobrodelne akcije Kolesarji smetarji, do objav ter povezane vsebine.

Uporaba piškotkov (ang. Cookies)

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite ob prvem prihodu na naše spletno mesto ali v nastavitvah posameznega brskalnika.

Zahtevajte izbris svojih podatkov

Če želite, da vaše osebno podatke zbrišemo, podajte zahtevo za izbris na matej@matejspehar.si.